Studieondersteuning

De begeleiding is:

·       zowel gericht op studierelevante zaken zoals: vakinhoudelijk, examentraining, scriptieschrijven, organisatie/planning van studie etc., als ook op studiebelemmerende factoren o.a.: ADHD, autisme, faalangst, assertiviteitstraining, omgaan met pesten, motivatieproblemen en studie-ontwijkend gedrag.

·       individueel, zodat maatwerk verricht kan worden. Immers elk individu heeft zijn eigen vragen en begeleidingsbehoefte en verdient daarbij 100% aandacht.

Ook kan hulp ingeroepen worden voor een studie- en beroepskeuzeonderzoek.