Persoonlijke begeleiding

Een bekend gegeven is dat je pas goed functioneert als je je lekker in je vel voelt. Helaas zit het niet altijd mee en ben je in onbalans. Oorzaken kunnen velerlei zijn: een scheiding (van ouders), liefdesverdriet, het overlijden van een dierbaar iemand, stressoren, gepest worden, verlies van werk, ziekte e.a.. Belangrijk is dat hier aandacht aan besteed wordt. Met behulp van coaching wordt er samen met jou gewerkt aan datgene wat jij wilt bereiken. 

Doel van de begeleiding is het vinden van balans en inherent daaraan het vergroten van de persoonlijke effectiviteit.