Coaching op het gebied van arbeid en organisatie

Het betreft arbeidsgerelateerde vraagstukken waarbij maatwerk het uitgangspunt is. Omdat de vraagstukken over het algemeen persoonlijk van aard zijn betekent dit dat ook de begeleiding individueel en persoonlijk moet zijn om succesvol te kunnen zijn. De begeleiding kan zowel binnen als buiten werktijd plaatsvinden.

STPC kan u helpen bij arbeidsgebonden psychische problematiek zoals:

-        stress, (dreigende) overspannenheid en burnout;
-        motivatieproblemen, afnemende bevlogenheid;
-        pestgedrag op het werk
-        loopbaanoriëntatie;
-        angst, schuldgevoel en somberheid die het functioneren beïnvloeden;
-        lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, benauwdheid door het  werk
-        psychische problemen rondom werk, werkloosheid of studie, etc.

Vaak zullen problemen meerdere oorzaken hebben, die voor een deel ook kunnen voortkomen uit omstandigheden buiten het werk. Dit is normaal en vormt geen belemmering voor de begeleiding.

Onder het motto “voorkomen is beter dan genezen” onderzoekt en begeleidt STPC (werk- en onderwijsgerelateerd) het welbevinden van mensen en de organisatie waarbinnen zij werkzaam zijn.