Aanbod

STudie-ondersteuning
Persoonlijke begeleiding
Coaching en training op het gebied van arbeid en organisatie)

Ter voorkoming van studie-uitval en/of arbeidsverzuim begeleidt STPC mensen met (beginnende) klachten met behulp van op de persoon- en situatiegerichte interventies die tot doel hebben het  versterken van de persoonlijkheid.

Ondersteunende activiteiten voor bedrijven en organisaties zijn:

-        verrichten van onderzoeken als medewerkerstevredenheidsonderzoek;
-        terugdringen ziekteverzuim;
-        (opzetten) ouderenbeleid;
-        individuele begeleiding/coaching medewerkers;
-        communicatietraining;
-        conflicthantering;
-        mediation bij arbeidsconflicten
-        voorbereiding op pensionering;
-        ….